Autumn Sale ends


White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
Yellow Diamond Halo Stud Earring
White Gold Emerald Diamond Halo Earrings
3 Prong Setting Halo Earrings

3 Prong Setting Halo Earrings - CLER19_04

Price:   807€ - 57,899€
White Gold Cushion Diamond Halo Earrings
3 Prong Setting Halo Earrings

3 Prong Setting Halo Earrings - CLER19_03

Price:   823€ - 78,120€
4 Prong Setting Halo Earrings

4 Prong Setting Halo Earrings - CLER19_07

Price:   1,240€ - 65,965€
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Princess Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Marquise Diamond Halo Earrings
White Gold Princess Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
4 Prong Setting Halo Earrings

4 Prong Setting Halo Earrings - CLER19_06

Price:   1,132€ - 49,457€
White Gold Cushion Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
White Gold Round Diamond Halo Earrings
Yellow Diamond Halo Stud Earring
Yellow Diamond Halo Stud Earring

Yellow Diamond Halo Stud Earring - CLER19_YD_07

Price:   1,106€ - 82,889€
@diamondsfactoryworld