Autumn Sale ends


White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings

White Gold Vintage Engagement Rings - CLRN2_15

Price:   1,631€ - 96,741€
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings

White Gold Vintage Engagement Rings - CLRN2_13

Price:   1,123€ - 138,122€
White Gold Vintage Engagement Rings

White Gold Vintage Engagement Rings - CLRN2_14

Price:   1,341€ - 138,348€
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings

White Gold Vintage Engagement Rings - CLRN1_14

Price:   1,049€ - 136,678€
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings

White Gold Vintage Engagement Rings - CLRN2_16

Price:   1,175€ - 117,996€
White Gold Vintage Engagement Rings
White Gold Vintage Engagement Rings

White Gold Vintage Engagement Rings - CLRN2_18

Price:   1,193€ - 138,086€
White Gold Vintage Engagement Rings

White Gold Vintage Engagement Rings - CLRN1_15

Price:   1,337€ - 138,535€
@diamondsfactoryworld